Miễn trừ trách nhiệm

CoinZ Việt chỉ phát hành qua internet những nội dung nghiên cứu về blockchain trong vai trò một nhà phát hành nội dung. Những nội dung CoinZ Việt cung cấp đều mang tính phổ quát và thuần túy giáo dục chứ không dành riêng cho một cá nhân nào. CoinZ Việt không cung cấp lời khuyên đầu tư đã được cá nhân hóa đến từng người đọc.

CoinZ Việt cũng không phải là cố vấn đầu tư, nhà môi giới hay đại lý tiền điện tử. Thông tin chúng tôi phát hành dựa trên sự đánh giá của chúng tôi cùng với số liệu tài chính, thống kê và những nghiên cứu độc lập. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất có thể, thông tin của chúng tôi không thể tính toán đến mục tiêu và tài chính cá nhân của bạn, và vì thế không nhằm mục đích được sử dụng như lời khuyên được cá nhân hóa để mua, giữ, bán tiền điện tử, hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư nào cho phù hợp với mục đích cá nhân. Những lời khuyên cá nhân hóa cho quyết định đầu tư riêng của bạn chỉ có thể được thực hiện bởi một cố vấn cá nhân hoặc môi giới do bạn chọn.

Không ai trong số các nhà sáng lập, biên tập viên, nhà cung cấp hoặc người đóng góp vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc các công ty của họ) sẽ tư vấn cá nhân cho bạn về bản chất, tiềm năng, giá trị hoặc sự phù hợp của bất kỳ khoản đầu tư, tiền điện tử, danh mục tiền điện tử, giao dịch, chiến lược đầu tư hoặc các vấn đề khác.

Những quan điểm được thể hiện trong dịch vụ là quan điểm của riêng một cá nhân hoặc một nhóm nghiên cứu. Dịch vụ này có thể đôi khi có ý kiến liên quan đến tiền điện tử được đề cập trong các dịch vụ khác, và những ý kiến này có thể giống hoặc khác với ý kiến đã được nêu.

Kinh doanh tiền điện tử được coi là đầu cơ và có nguy cơ mất mát, biến động rất lớn. Mặc dù CoinZ Việt luôn cố hết sức cung cấp cho bạn những thông tin để bạn tự bảo vệ số tiền gốc của mình nhưng bạn vẫn có thể mất tiền. Vì thế bạn không nên đầu tư toàn bộ số tiền của mình và chỉ đầu tư khoản tiền mà bạn có thể chấp nhận mọi rủi ro. Nếu mục tiêu của bạn cho khoản tiền của mình là bảo toàn vốn, chúng tôi tin rằng bạn nên đầu tư vào những khoản đầu tư bảo thủ hơn hoặc gửi tiết kiệm. Bất kỳ khoản tiền nào bạn dùng cho sự đầu tư mang tính đầu cơ phải là số tiền bạn có thể mạo hiểm mà không gây rủi ro đến cuộc sống hàng ngày của bạn và không ảnh hưởng tiêu cực tới những kế hoạch về học tập, nghỉ hưu hoặc điều trị bệnh lâu dài (nếu có).

Hầu hết các thông tin chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc từ các nguồn sơ cấp mà chúng tôi có được, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính, các công ty đại chúng hoặc từ những hệ thống phần mềm mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi tin rằng các nguồn dữ liệu của chúng tôi là chính xác hoặc có độ tin cậy cao, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho tính chính xác của chúng. Do đó, chúng tôi không thể cam đoan với bạn rằng thông tin là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi cũng không đảm bảo sự thành công của bất kỳ quyết định đầu tư nào mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu, thông tin hoặc lời khuyên của chúng tôi. Là người tiếp nhận thông tin, bạn có trách nhiệm tự mình đánh giá và lựa chọn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đánh giá kinh nghiệm thực tế của người đọc, nhưng con số biểu hiện phải được coi là giả thuyết, và kết quả trong quá khứ không đảm bảo cho biểu hiện trong tương lai. Kết quả giao dịch theo giả thuyết hoặc mô phỏng có một số hạn chế vốn có. Không giống như kết quả giao dịch thực tế, kết quả giao dịch mô phỏng không đại diện cho giao dịch thật. Ngoài ra, vì chênh lệch không thực sự được giao dịch, những kết quả có thể có tác động tốt hơn hoặc xấu hơn, trong một vài hoặc những điều kiện thị trường nhất định, như thiếu thanh khoản. Chương trình giao dịch mô phỏng về tổng quan là được tạo ra một cách chủ quan với ưu thế là có được những lợi thế của việc biết trước. Không có sự đảm bảo nào cho việc những tài khoản giao dịch khác sẽ hoặc có thể đạt được mức lợi nhuận hoặc thua lỗ như kết quả của giao dịch mô phỏng đã đề ra.

Các ví dụ tham khảo về biểu hiện trong quá khứ không nhằm mục đích cung cấp một bức tranh tổng thể về danh mục đầu tư. Kết quả của bạn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm: thời điểm bạn bắt đầu hoặc ngừng đầu tư, lời khuyên bạn chọn để hành động, số tiền bạn đầu tư trong mỗi lời khuyên, giá cả cụ thể bạn đạt được, các loại phí bạn phải trả, lãi bạn đạt được từ quỹ không được đầu tư, và số lượng và quy mô của những giao dịch mà bạn lời hoặc lỗ. Kết quả trong quá khứ không phải lúc nào cũng biểu hiện cho tương lai.

Vai trò của chúng tôi chỉ duy nhất như một nhà biên tập và phát hành để cung cấp cho bạn các thông tin tài chính mà bạn có thể sử dụng để cân nhắc đưa ra các quyết định đầu tư của riêng bạn.

Người đọc không nên xem bất kỳ công bố nào của chúng tôi như là cung cấp tư vấn pháp lý hoặc tư vấn đầu tư cá nhân. Các khoản đầu tư được đề xuất trong bất kỳ công bố nào chỉ nên thực hiện sau khi trao đổi với cố vấn đầu tư của bạn (nếu có) và chỉ sau khi xem xét bản cáo bạch hoặc báo cáo tài chính của các tổ chức bạn quan tâm.

Bài viết này của CoinZ Việt chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về thị trường cho bạn đọc. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn nên tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho hoạt động đầu tư của mình.